tyšku tašku

tyšku tašku
týšku tàšku interj. Trš, týšku tãšku intens. tišku tašku: 1. Trš, Trk Jis týšku tãšku kad bėga par vandenį! Pn. Suvargę sušlapę keleiviai, kaip višteliai sparnus nuleidę, tyšku tašku, tyšku tašku, purvini maž ligi kelių, supleškėjo į bažnyčią Žem. ^ Jei par Visus Šventus bryšku brašku, par Kalėdas tyšku tašku Šts. 2. ^ Tyšku tašku ant lentos, kybur vybur ant toros (skalbiniai) Krkl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tyškum taškum — interj. žr. tyšku tašku 1: Zuikis bėgo tyškum taškum LTR(Trg) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiaušku — čiauškù interj., čiaušku 1. kartojant nusakomas kiaulių čiaukšnojimas: Kiaulės burokus čiauškù čiauškù kad ėda Kair. 2. tyšku, tašku: Vaikai, sulindę į vandenį, čiaušku čiaušku kad teliūškojasi Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”